Tabulka 12

Tab. 3 – Klasifikace FIGO
Staging karcinomu endometria FIGO 1988
Ia Bez invaze do myometria Grading 1–3
Grading 1–3
Grading 1–3
Stromální cervikální infiltrace je nezávislým
prognostickým faktorem
Pozitivní cytologie dokládá přítomnost pánevních (v 25 %) a paraaortálních (v 19 %) metastáz
Ib Invaze méně než 50 %
Ic Invaze více než 50 %
IIa Postižení endocervikálních žláz
IIb Postižení stromatu žláz
IIIa Nález na seróze, adnexech nebo pozitivní cytologie
IIIb Poševní metastáza pozitivní nález
IIIc v regionálních uzlinách (pánev, aorta)
IVa Šíření procesu na sliznici měchýře nebo rekta
IVb Postižení nitrobřišních nebo tříselných uzlin metastázou
Ohodnoťte tento článek!