Tabulka 12

Tab. 1 – Hodnoty systolického a diastolického tlaku
> 95. percentil dle Gruskina(4)
TKs > 100 + (3x věk pacienta v rocích)
TKd > 70 + (1,5x věk pacienta v rocích)
TK > 140/90 pro adolescenty starší než 14 let
Vysvětlivky: TKs – systolický tlak, TKd – diastolický tlak
Ohodnoťte tento článek!