Tabulka 12

Tab. 2 – Metabolické abnormality u nádorové kachexie
Metabolismus sacharidů
vzestup anaerobního metabolismu
glukózy za vzniku laktátu
zvýšená endogenní produkce glukózy (glukoneogeneze)
vzestup aktivity Coriho cyklu (zvýšený obrat glukózy)
relativní glukózová intolerance
inzulínová rezistence
Metabolismus lipidů
ztráta tělesného tuku
snížená aktivita lipoproteinové lipázy
Metabolismus proteinů
snížení syntézy bílkovin kosterního svalu
Ohodnoťte tento článek!