Tabulka 12

Tab. 6 – Hlavní zásady farmakoterapie v seniu
1. Odebrání úplné farmakologické anamnézy, aktivně se ptát na léky užívané bez předpisu, pátrat po možných symptomech NÚ, zhodnotit dosavadní compliance s lékovým režimem.
2. Požádat pacienta, aby přinesl k vyšetření všechny léky, které užívá.
3. Definovat hlavní problém/y nemocného a stanovit léčebné cíle.
4. Zvolit vhodný lék s ohledem na jeho vlastnosti/vedlejší účinky, komorbiditu a schopnost pacienta spolupracovat, zvážit i nefarmakologickou léčebnou strategii.
5. Zvolit vhodnou dávku, co nejjednodušší dávkovací schéma (pozor na nebezpečí kumulace u léků s dlouhým poločasem nebo řízeným uvolňováním).
6. Pacientovi (ev. pečovateli) vysvětlit užívání léků a ověřit, zda nemocný rozuměl, informaci o užívání dát pacientovi písemně.
7. Monitorovat aktivně možné NÚ.
Ohodnoťte tento článek!