Tabulka 12

Bisfosfonáty – antiresorpční potence
1x 10x 100x > 100x > 1000x

< 1000x < 10 000x
Etidronát Klodronát Pamidronát Alendronát Risedronát
Tiludronát Ibandronát
Ohodnoťte tento článek!