Tabulka 12

Tab. 5 – Výsledky randomizovaných studií
předoperační radiochemoterapie u nádoru jícnu
Autor/ Chemoterapie RT Počet Periop. Medián
/studie pac. mortalita přežívání
Bates 5–Fu: 1000 mg/m2/d i. v. kont., 45 Gy 35 8,5 % 26 měs.
d 1.–4., 29.–32.
cDDP: 100 mg/m2,d 1., 29.
Bosset cDDP: 80 mg/m2 i. v., d 2.–19. 37 Gy 138 16,7 % 19 měs.
Adelstein 5–Fu: 1000 mg/m2/d i. v. kont., 45 Gy 72 18 % 21 měs.
d 1.–4., 21.–25.
cDDP: 20 mg/m2/d i.v., d 1.–4., 21.–25.
Forastiere 5–Fu: 300 mg/m2/d i. v. kont.,d 1.–21. 37,5 Gy 43 2 % 29 měs.
VBL: 1 mg/m2 i. v., d 1.–4.,17.–20.
cDDP: 20 mg/m2 i. v., d 1.–5., 17.–21
Seydel 5-Fu: 1000 mg/m2/d i. v. kont., 30 Gy 41 4 % 13 měs.
d 1.–4., 29.–32.
Ohodnoťte tento článek!