Tabulka 13


Tab. 6 – Škála hodnotící výskyt
a stupeň deprese u geriatrických pacientů
Otázky
1. Jste v zásadě spokojen se svým životem?
2. Vzdal jste se v poslední době mnoha činností a zájmů?
3. Máte pocit, že Váš život je prázdný?
4. Cítíte se často sklíčený a smutný?
5. Máte vesměs dobrou náladu?
6. Obáváte se, že se Vám přihodí něco zlého?
7. Cítíte se převážně šťastný?
8. Cítíte se často bezmocný?
9. Vysedáváte raději doma, než byste šel mezi lidi a seznamoval se s novými věcmi?
10. Myslíte si, že máte větší potíže s pamětí než Vaši vrstevníci?
11. Myslíte, že je krásné být ještě naživu?
12. Napadá Vás někdy, že Váš život nestojí za nic?
13. Cítíte se plný elánu a energie?
14. Myslíte si, že Vaše situace je beznadějná?
Odpověď
ano/ne
ano/ne
ano/ne
ano/ne
ano/ne
ano/ne
ano/ne
ano/ne
ano/ne
ano/ne
ano/ne
ano/ne
ano/ne
ano/ne
Hodnocení: za odpověď „ano“ u otázky 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 po jednom bodu a za odpověď „ne“ u zbývajících otázek, tj. 1, 5, 7, 11 a 13, také po jednom bodu.
Podle výsledků celkového skóre hodnotíme:
0 – 5 bodů: normální efekt bez deprese
6 – 10 bodů: mírná deprese
Ohodnoťte tento článek!