Tabulka 13

Tab. 13 – Přehled kumarinových preparátů
generický název poločas
etylbiskumacetát (Pelentan) 2 hodiny
acenocumarol (Sintrom) 8 hodin
warfarin (Warfarin, Coumadine) 72 hodin
Ohodnoťte tento článek!