Tabulka 13

Tab. 5 – Sonografické a echokardiografické nálezy
253 pacientů
Sinusový rytmus (182 pacientů) Fibrilace síní (71 pacientů)
nediabetici (129 pac.) diabetici (53 pac.) nediabetici (51 pac.) diabetici (20 pac.)
Šíře intimy (mm) 0,78 ± 0,12* 0,96 ± 0,14* 0,75 ± 0,15 0,81 ± 0,14
Významná stenóza 3 (2%)|4 (8%) 2 (4%) 1 (5%)
Velikost levé síně (mm) 42 ± 4 40 ± 3 47 ± 4 44 ± 5
Ejekční frakce levé komory (%) 55 50 50 52
Trombus v levé komoře 2 (2 %) 0 0 1 (5%)
Ohodnoťte tento článek!