Tabulka 13

Tab. 2 – Skórovací systém
pro diagnostiku
autoimunitní hepatitidy
Parametr Skóre
Pohlaví
žena + 2
muž 0
Biochemické nálezy v séru
poměr ALP/AST (nebo ALT)
< 1,5 + 2
1,5–3,0 0
> 3,0 – 2
Celkové globuliny v séru, g-globulin nebo IgG
(násobek horní hranice normálních hodnot)
> 2,0 + 3
1,5–2,0 + 2
1,0–1,5 + 1
< 1,0 0
ANA, ASMA nebo LKM-1 (titr)
> 1 : 80 + 3
1 : 80 + 2
1 : 40 + 1
< 1 : 40 0
Antimitochondriální protilátky
pozitivní – 4
Ukazatelé virové infekce
pozitivní – 3
negativní + 3
Alkohol (průměrná spotřeba)
< 25 g/den + 2
> 60 g/den – 2
Jaterní histologie
periportální infiltráty (interface hepatitida) + 3
převážně lymfoplazmocytární infiltrát + 1
tvorba rozet z jaterních buněk + 1
nic z výše uvedeného – 5
biliární změny – 3
jiné změny – 3
Jiné autoimunitní choroby + 2
Případné další parametry
séropozitivita jiných definovaných autoprotilátek + 2
HLA-DR3 nebo -DR4 + 1
odpověď na léčbu:
úplná + 2
relaps + 3
Interpretace celkového skóre
před léčbou:
jistá autoimunitní hepatitida > 15
pravděpodobná autoimunitní hepatitida 10–15
po léčbě:
jistá autoimunitní hepatitida > 17
pravděpodobná autoimunitní hepatitida 12–17
Ohodnoťte tento článek!