Tabulka 13

Tab. 1 – Indikace orální antikoagulační léčby
a doporučené rozmezí INR
Profylaxe žilní trombózy (operace s vysokým rizikem) 2,0–3,0
Léčba a sekundární prevence žilní trombózy – „ –
Léčba a sekundární prevence plicní embolie – „ –
Prevence systémové embolizace – „ –
bioprotézy srdečních chlopní – „ –
chlopňové vady – „ –
fibrilace síní – „ –
opakované systémové embolie – „ –
kardiomyopatie – „ –
Mechanické protézy srdečních chlopní 2,5–3,5
Ohodnoťte tento článek!