Tabulka 13

Tab. 3 – Mediátory podílející se na metabolických
změnách u nádorové anorexie
Specifické nádorové produkty
lipidy mobilizující faktor
Cytokiny
TNF-a, tumor nekrozující faktor-a
IL-6, interleukin-6
IL-1, interleukin-1
interferon-g
Hormony
kortizol
glukagon
Ohodnoťte tento článek!