Tabulka 13

Tab. 3 – Charakteristika nemocných zaslaných
k elektivní koronarografii
Diabetici Nediabetici p
Počet nemocných 115 413
Počet žen 58 (51 %) 112 (27 %) 0,01
Věk nemocných (roky) 63,1 ± 8,72 58,3 ± 9,43 0,01
BMI 28,5 ± 7,4 25,4 ± 7,2 0,01
Hypertenze 76 (66 %) 173 (42 %) 0,01
Porucha lipidového metabolismu 68 (59 %) 132 (32 %) 0,01
IM v předchorobí 66 (57 %) 201 (49 %) n.s.
Systolický TK (mmHg) 151 ± 19,9 146 ± 19,9 0,05
Diastolický TK (mmHg) 88 ± 11,7 86 ± 10,8 n.s.
Tepová frekvence (min) 71 ± 17,8 67 ± 14,8 0,05
Ohodnoťte tento článek!