Tabulka 13

Tab. 6 – Léčebné výsledky radiochemoterapie
invazívních nádorů močového měchýře
Autor/studie Léčba Počet 5leté Lok.
pac. přežívání kontrola
Kachnic TUR, MCV, cDDP, RT 106 52 % 43 %
Tester cDDP, RT 42 62 % 44 %
(4 roky) (4 roky)
Sauer cDDP, RT 79 41 % 41 %
Dunst TUR, cDDP, RT 79 52 % 41 %
Rotman 5-Fu, mit. C, RT 25 54 %
Chauvert cDDP, RT 109 36 % 43 %
Ohodnoťte tento článek!