Tabulka 14

Tab. 6 – Léky a chemické látky, které mohou způsobit příznaky syndromu demence
Léky
Analgetika s fenacetinem
Antihypertenzíva
Atropin a příbuzné látky
Barbituráty
Disulfiram
Fenotiaziny
Fenytoin
Haloperidol
Metotrexát
Metyldopa
Léky obsahující rtuť
Litium
Orální antidiabetika
Steroidy
Tricyklická antidepresíva
Valproát
Léky obsahující vizmut
Průmyslové jedy a kovy
Akrylamid
Anorganická rtuť
Arzén
Cín
Etylenglykol
Hliník
Mangan
Metanol
Olovo
Organofosfátové insekticidy
Oxid uhelnatý
Perchloretylen
Sirouhlík
Tetrachlor
Talium
Toluen
Trichloretylen
Ohodnoťte tento článek!