Tabulka 14

Tab. 1 – Výskyt onemocnění, proti kterým se očkuje v ČR
Onemocnění 1960 1980 1990 1997 1998
Tetanus 90 1 3 2 1
Záškrt 429 10 0 0
Dávivý kašel 5668 19 48 114 25
Dětská přenosná obrna 33 0 0 0 0
Spalničky 53446 2069 2420 14 19
Příušnice 42 449 3922 881 410
Ohodnoťte tento článek!