Tabulka 14

Tab. 5 – Zásady chirurgického stagingu a léčby karcinomu endometria
Obecně doporučený přístup: dolní střední laparatomie
Obligatorní postup a výkony:
laváž, explorace celé dutiny břišní
extrafasciální hysterektomie s adnexektomií
peroperační ligace nebo klipování průsvitu tub
selektivní sampling mízních uzlin
kompletní lymfadenektomie u pacientek z rizikové skupiny
Elektivní postupy:
paraaortální sampling u pacientek se suspektním postižením aortických nebo společných iliackých uzlin, zjevným postižením adnex, při myoinvazi větší než 50 %, karcinosarkomu, clear cell a papilárním karcinomu; laparoskopicky asistovaná hysterektomie s lymfadenektomií je indikována, pokud jsou pro ni podmínky; vaginální hysterektomie pouze u žen obézních, věkově nebo zdravotně rizikových pro abdominální přístup
Ohodnoťte tento článek!