Tabulka 14

Tab. 4 – Subjektivní globální hodnocení nutričního stavu
Anamnéza
1. změna hmotnosti v % za 6 měsíců + změna v posledních 2 týdnech
2. změna celodenního příjmu stravy proti dřívějšímu obvyklému množství
3. gastrointestinální příznaky přetrvávající déle než 2 týdny
4. funkční kapacita (únava, nevýkonnost, svalová slabost)
Fyzikální vyšetření (inspekce a palpace)
1. ztráta podkožního tuku (nad m. triceps, pod lopatkou)
2. ztráta kosterního svalstva (m. quadriceps, m. deltoideus)
3. otoky kolem kotníků, otoky sakrální, ascites
Subjektivní celkové zhodnocení
A. dobrý stav výživy nebo lehká podvýživa
B. středně těžká malnutrice
Ohodnoťte tento článek!