Tabulka 14

Tab. 2 – Přehled nejčastějších změn očních struktur ve stáří
Struktura Změny ve stáří
zrakového orgánu gerontologické geriatrické
Víčka vrásky, pigmentace kůže, atrofie podkožního tuku involuční ptóza, ektropium, entropium,
dermatochalaze, bazaliom
Spojivka pinguekula, konkrementy spojivky sy suchého oka, benigní nádory (papilomy),
maligní nádory (karcinom, melanom)
Rohovka gerontoxon, Vogtovy proužky, Hassallova-Henleova tělíska, keratopathia zonularis, tuková degenerace
idiopatická „ furrow-degenerace“, spojivky, Salzmanova nodulární degenerace,
senilní změna inervace rohovky Fuchsova dystrofie, bulózní keratopatie
Skléra senilní hyalinní plaky ztenčení skléry, stafylom
Živnatka atrofie stromatu a pigmentového epitelu duhovky, indukovaná iridocyklitida (nejčastěji po herpes
senilní mióza, iridoschiza, senilní změny cévnatky, zoster ophthalmicus), primární glaukom
choroidální skleróza s otevřeným úhlem, sekundární glaukom,
melanom
Čočka katarakta pseudoexfoliační sy, fakolytický glaukom, afakie,
pseudofakie
Sklivec zkapalnění sklivce, odchlípení zadní plochy sklivce, krvácení do sklivce, synchisis scintillans
Muscae volitantes (létající mušky)
Sítnice involuční angioskleróza, senilní změny pigmentového angiopatie a retinopatie u celkových
epitelu sítnice, zvýšené ukládání hyalinu onemocnění, věkem podmíněná
na Bruchově membráně, změna koloritu papily degenerace makuly, idiopatická – věkem
Ohodnoťte tento článek!