Tabulka 14

Tab. 7 – Nejčastější schémata konkomitantní radiochemoterapie v klinické praxi(8, 12, 13, 14)
spinocelulární karcinom anu
5-Fu 750–1000 mg/m2/den, i. v. kont., den 1.–5., týden 1. a 5.
mitomycin C 10–15 mg/m2, i. v., den 1., týden 1. a 5.
+ RT
(5x 1,8–2,0 Gy/týden, 45,0 Gy + event. boost 10–15 Gy)
5-Fu 1000 mg/m2/den, i. v. kont., den 1.–4., týden 1. a 5.
cDDP 25 mg/m2, i. v., de1.–4., týden 1. a 5.
+RT (5x 1,8–2,0 Gy, 45,0 Gy + event. boost – BCT 10–15 Gy)
adenokarcinom konečníku
5-Fu 500–1000 mg/m2/den, i.v. kont., den 1.–5., týden 1. a 5.
+ RT (5x 1,8-2,0 Gy/týden, 50,0-55,0 Gy)
5-Fu 300 mg/m2/den, i. v. kont., den 1.–5., týden 1.a 5.
leukovorin 20 mg/m2/den, i. v., de1.–5., týden 1. a 5.
+ RT (5x 1,8–2,0 Gy/týden, 46,0–50,0 Gy)
karcinomy hlavy a krku
5-Fu 1000 mg/m2/den, i. v. kont., de1.–4., týden 1. a 4.
cDDP 100 mg/m2, i. v., de1., týden 1. a 4.
+ RT (5x 1,8–2,0 Gy/týden, 40–60 Gy)
cDDP 50 mg/m2 , den 1., 1x týdně
nebo
cDDP 100 mg/m2 , de1., 1x za 3 týdny
RT (5x 1,8 Gy/týden, 60–70 Gy)
(boost – doozáření zbytku nádoru zmenšeným polem, cDDP – cisplatina, 5-Fu – 5-fluorouracil,
Ohodnoťte tento článek!