Tabulka 15

Tab. 7 – Určení hloubky demence Hughesovou stupnicí
Vyšetřuje se paměť, orientace, úsudek a řešení problémů, zvládání společenských záležitostí, chování doma, osobní zájmy a koníčky a osobní péče.
Stupeň 0, zdraví
Paměť není porušená nebo jsou malé, nekonstantní výpadky. Vyšetřovaní lidé jsou plně orientováni. Dobře řeší každodenní problémy. V porovnání s minulostí mají nepoškozený úsudek. Jsou sociálně nezávislí v zaměstnání, při nákupech a podobně. Život doma včetně zájmů a koníčků je beze změn. Jsou plně schopni o sebe pečovat.
Stupeň 0,5, podezření na demenci
Objevuje se trvalá lehká zapomnětlivost. Někdy se hovoří o takzvané benigní zapomnětlivosti. Pacienti jsou plně orientováni. Objevují se první, přechodné a lehké obtíže při řešení problémů spjatých s rozhodnutím o rozdílech
a podobnostech. Něco podobného platí pro společenské aktivity. Život doma, včetně zájmů, je nedotčen nebo je dotčen jen velmi lehce. Pacienti
o sebe plně pečují.
Stupeň 1, lehká demence
Pacienti zapomínají čerstvé události, což poškozuje jejich každodenní aktivity. Objevují se první poruchy orientace v čase, místem a osobou pacienti
orientováni jsou, může se objevit lehká geografická dezorientace. Projeví se obtíže s řešením složitějších problémů, sociální úsudek je zachovaný. Pacienti sice mohou při povrchním sledování vypadat v sociální interakci normálně,
ale samostatné funkce schopni nejsou. Objevuje se lehké, ale zřejmé
poškození při výkonu domácích činností, pacienti opouštějí složitější zájmovou činnost. Pečují o sebe, nicméně péče vyžaduje občasné povzbuzení.
Stupeň 2, střední demence
Nové informace se zapomínají velmi rychle, pamatují si jen dříve naučené věci. Nemocní jsou dezorientováni v čase, často i v místě. Řešení problému včetně sociálního usuzování je poškozeno těžce. Nejsou schopni samostatné činnosti mimo domov. Zachovávají si jen jednoduché, velmi omezené zájmy.
Potřebují pomoc s oblékáním a osobní hygienou.
Stupeň 3, těžká demence
Ohodnoťte tento článek!