Tabulka 15

Tab. 10 – Chirurgická terapie anální inkontinence
SUBSTITUCE SVĚRAČU
Vnitřní svěrač
volný transplantát hladké svaloviny střeva
Zevní svěrač
1. Transpozice m. gracilis (Pickrell)
jednostranná
oboustranná
posílení m. puberoctalis
2. Transpozice m. gluteus maximus
3. Volný svalový transplantát predenervovaný (Hakelius)
4. Dynamická gracilisplastika (Baeten, N. Wililams, Cavina)
transpozice svalu + implantace stimulátoru
5. Arteficiální svěrač (modif. Artef. Urinární svěrač AMS 800
6. Implantace neuroprotézy (meningomyelocoele – Schmidt)
implantace stimulátoru n. pudendalis
Ohodnoťte tento článek!