Tabulka 15

Tab. 8 – Antidepresiva bez preskripčního omezení dle Číselníku VZP platného od 1. 7. 2000.
inic. udrž. cena
skupina generický název obchodní název sedace anticholinergní ortostáza dávka dávka za den
(mg) (mg) (Kč)
TCA imipramin Melipramin II II II – III 75 150 15
TCA clomipramin Anafranil III III III 25 100 14
Hydiphen
TCA lofepramin Tymelyt I – II I – II I 70 210 36
TCA amitriptylin Amitriptylin III III II – III 25 150 5
TCA nortriptylin Nortrilen I – II II II – III 25 75 9
TCA dosulepin Prothiaden II II – III I 10 150 9
2. gen. dibenzepin Noveril II I – II III 200 300 20
2. gen. maprotilin Maprotilin II – III I – II I – II 75 150 18
Maprotibene
Ludiomil
SSRI fluoxetin Floxet I 0 I 20 20 15
Fluxonil
Deprenon
Deprex
Apo-fluoxetin
Portal
Prozac
Ohodnoťte tento článek!