Tabulka 15

Tab. 1 – Indikace perkutánní endoskopické gastrostomie
Gastroenterologické
(onemocnění trávicího ústrojí s malnutricí)
chronická pankreatitida
(cystická fibróza)
celiakie a její komplikace
Crohnova choroba
stenóza jícnu (tumorózní, refluxní, kaustická ezofagitida)
potravinová alergie
nádory trávicí trubice – jícnu, dále tenkého a tlustého střeva, pokud zcela neuzavírají lumen
nádory jater, pankreatu, žlučníku
a žlučového stromu
Neurologické
stav po cévní mozkové příhodě
stav po kardiopulmonální resuscitaci
amyotrofická laterální skleróza
tumor mozku nebo míchy
méně roztroušená skleróza
Onkologické
nádory trávicí trubice
nádorová kachexie u dalších nádorů
Gerontologické
demence – aterosklerotická
– Alzheimerova choroba
– senilní
stavy po cévních mozkových příhodách
Psychiatrické
psychózy, včetně těžkých depresí
mentální anorexie
vystupňované neurózy
Akutní stavy
polytrauma
septické stavy
vigilní kóma
Ohodnoťte tento článek!