Tabulka 15

Tab. 1 – Klasifikace ovariálních
zhoubných nádorů
TNM OVARIUM FIGO
T1 nádor ohraničen na vaječník I
T1a nádor ohraničen na jeden vaječník, IA
pouzdro intaktní
T1b nádor ohraničen na oba vaječníky, IB
pouzdro intaktní
T1c ruptura pouzdra, nádor na povrchu, IC
maligní buňky v ascitu nebo
v peritoneálním výplachu
T2 šíří se v pánvi II
T2a děloha, tuba (tuby) IIA
T2b ostatní pánevní tkáně IIB
T2c maligní buňky v ascitu nebo IIC
v peritoneálním výplachu
T3 peritoneální metastázy mimo pánev
a/nebo a/nebo metastázy v regionálních III
N/1 mízních uzlinách
T3a mikroskopické metastázy na peritoneu IIIA
T3b makroskopické metastázy na peritoneu IIIB
< nebo = 2 cm
T3 peritoneální IIIC
a/nebo metastáza(y) > 2cm a/nebo metastázy
N1 v regionálních
mízních uzlinách
M1 vzdálené metastázy (kromě IV
Ohodnoťte tento článek!