Tabulka 15

Tab. 1 – Počet slepých a prevalence slepoty na světě v důsledku katarakty
Geografické určení Počet slepých Prevalence slepoty Počet slepých pro kataraktu
(v miliónech) (%) (v miliónech) ( % )
Latinská Amerika, Karibik 2300 0,5 1326 57,6
Indie 8900 1,0 5120 57,5
Střední východ 3600 0,7 1627 45,2
Afrika 7100 1,4 3101 43,7
ostatní Asie 5800 0,8 2314 39,9
Čína 6700 0,6 2166 32,3
evropské oblasti s bývalým
socialistickým zřízením 1100 0,3 91 8,3
ostatní ekonomicky
vyspělé oblasti 2400 0,3 84 3,5
celkový počet slepých 37 900 0,7 15 829
Ohodnoťte tento článek!