Tabulka 16

Tab. 8 – Přehled základních příčin demence
Na rozdíl od schémat MKN-10 a DSM-IV je praktické Švédské schéma (Swedish Consensus on Dementia and Dementia diseases), neboť do třídění demencí vnáší topografické, patofyziologické a neuropsychiatrické hledisko, které umožňuje snazší diferenciální diagnostiku:
Primární degenerativní demence

Frontotemporální převaha
Pickova nemoc
Non-Alzheimerova degenerace frontálního laloku
Amyotrofická laterální skleróza s demencí
Atypická Alzheimerova nemoc
Vzácnější familiární typy
Parietotemporální převaha
Raná forma Alzheimerovy nemoci
Pozdní forma Alzheimerovy nemoci
Downův syndrom s demencí Alzheimerova typu
Potraumatická demence Alzheimerova typu
Subkortikální převaha
Huntingtonova nemoc
Progresívní supranukleární obrna
Shy-Dragerův syndrom
Mnohotná systémová atrofie s demencí
Progresívní subkortikální glióza
Hallervorden-Spatzova nemoc
Ostatní
Parkinsonova nemoc s demencí
Vaskulární demence
Multiinfarktová demence
Strategicky umístěné infarkty
Subkortikální demence při postižení tepének:
Binswangerova nemoc
Status lacunaris
Ischemicko-hypoxická demence
Jiná onemocnění v asociaci s vaskulární demencí
Smíšená demence (vaskulární + Alzheimerova nemoc)
Sekundární demence
Normotenzní hydrocefalus
Metabolické poruchy
Poruchy výživy
Intoxikace
Infekce
Creutzfeldtova-Jakobova nemoc
Při borelióze
Neurosyfilis
Při AIDS
Jiné infekce
Nádory mozku
Úrazy
Jiné
Ostatní
Ohodnoťte tento článek!