Tabulka 16

Tab. 3 – Iktová stupnice NIH
Vyšetření Skóre
Úroveň vědomí:
bdělý 0
utlumený (lze probudit mírnou stimulací) 1
spavý (potřebuje opakovanou nebo silnou stimulaci) 2
reflexní pohyby / žádná odpověď 3
Odpovědi k úrovni vědomí (jmenujte měsíc a věk):
obě správně 0
jedna správně 1
žádná správně 2
Příkazy k úrovni vědomí (plnění pokynů):
poslechne oba správně 0
poslechne jeden správně 1
oba nesprávně 2
Zraková pole (na konfrontaci):
žádná zraková ztráta 0
částečná hemianopsie 1
úplná hemianopsie 2
Faciální obrna:
žádná 0
malá 1
částečná 2
úplná 3
Motoricky: paže (vyšetřuj 90 st. vsedě nebo 45 st. vleže)
udrží po 10 s 0
klesá před 10 s 1
pouze úsilí proti gravitaci 2
žádný výkon 3
Motoricky: dolní končetina (na zádech udržet DK ve 30 st.)
udrží DK po 5 s 0
klesá do střední polohy před 5 s 1
klesá na lůžku do 5 s 2
žádný výkon 3
Ataxie končetin:
žádná 0
přítomna na jedné končetině 1
přítomna na dvou končetinách 2
Senzitivita: (bodnutí špendlíkem)
normální 0
mírné snížení 1
těžká až úplná ztráta 2
Neglekt:
žádný 0
zraková, taktilní nebo sluchová netečnost k polovině prostoru 1
hluboká netečnost k jedné polovině nebo více než 1 modalita 2
Dysartrie:
žádná 0
mírná až střední (drmolí, ale je mu rozumět) 1
těžká (občas nesrozumitelný) 2
Řeč:
normální 0
mírná porucha (dysnomie, parafázie, mírná afázie ) 1
plně vyvinutý afatický syndrom 2
neschopen řeči nebo globální afázie 3
Skóre – optimum: 0
pesimum: kolem 20 – některé body se vzájemně vylučují ve zvyšování negativní hodnoty
Ohodnoťte tento článek!