Tabulka 16

Tab. 2 – Přehled základních chemoterapeutických kombinací
– epitelové ovariální karcinomy
Nejčastěji používané léky
Paklitaxel – cisplatina/karboplatina
paklitaxel 135–175 mg/m2
karboplatina (AUC – 5–7 /Calvertova rovnice/)
nebo cisplatina 75 mg/m2
Interval mezi cykly chemoterapie: 21 dnů
Režim PC
cisplatina 75–100 mg/m2
cyklofosfamid 500–1000 mg/m2
Interval mezi cykly chemoterapie: 21 dnů
Režim PAC
cisplatina 70–100 mg/m2
adriamycin 30–40 mg/m2
cyklofosfamid 500–800 mg/m2
Interval mezi cykly chemoterapie: 24–28 dnů
Režim CBDCA + C
karboplatina (AUC – 5–7)
cyklofosfamid 500–800 mg/m2
Ohodnoťte tento článek!