Tabulka 16

Tab. 4 – Diagnostika lékového
jaterního poškození
– průběh reakce po vysazení léku(9)
Akutní hepatocelulární poškození
1. Pokles ALT o 50 % a více do 8 dnů, bez dalšího následného vzestupu (do 1 měsíce)
velmi pravděpodobná kauzální souvislost
s lékovým poškozením
2. Pokles ALT o 50 % a více do 30 dnů
pravděpodobná kauzální souvislost s lékovým poškozením
3. Změny ALT nesplňující první dvě kritéria
nepravděpodobná kauzální souvislost
s lékovým poškozením
Akutní cholestatické nebo smíšené poškození
1. Pokles ALP a/nebo celkového bilirubinu o 50 %
a více do 6 měsíců
pravděpodobná kauzální souvislost
2. Pokles ALP a/nebo celkového bilirubinu o 50 %
a méně do 6 měsíců
středně pravděpodobná kauzální souvislost
3. Hodnoty ALP a/nebo bilirubinu beze změn nebo další vzestup
Ohodnoťte tento článek!