Tabulka 16

Tab. 5 – Základní vyšetřovací schéma u pacientů s hypertenzí
Kompletní krevní obraz
Biochemické parametry, tj. sérové hodnoty (urea, kreatinin, mineralogram, kyselina močová, lipidové spektrum, glykémie), moč (chemické, mikroskopické vyšetření)
Bakteriologické vyšetření moči
Ohodnoťte tento článek!