Tabulka 16

Tab. 1 – WHO/ISH doporučení 1999
Jasná indikace chronické srdeční selhání
dysfunkce levé komory
stavy po infarktu myokardu
diabetická nefropatie
Sporná indikace není
Sporná kontraindikace není
Jasná kontraindikace těhotenství
hyperkalémie
Ohodnoťte tento článek!