Tabulka 16

Tab. 3 – Laboratorní známky svědčící pro malnutrici – podle(16)
Albumin < 35 g/l
Transferin < 2 g/l
Whiteheadův kvocient
(gly+glu+ser+tau/leu+ileu+val+met) < 2,02
BMI („body mass index“) < 22 kg/m2
Ohodnoťte tento článek!