Tabulka 16

Tab. 1 – Evropská kritéria pro stanovení diagnózy primárního Sjögrenova syndromu
Subjektivní příznaky
1. oční symptomy A denní pocit sucha v očích
trvající déle než tři měsíce
B opakovaný pocit písku
či cizího tělíska v očích
C užívání umělé náhrady slz
déle než tři měsíce
2. orální symptomy A denní pocit sucha v ústech
trvající déle než tři měsíce
B opakující se či přetrvávající zbytnění
slinných žláz v dospělosti
C nutnost zapíjení suchých soust
Objektivní nález
3. oční postižení A Schimmer I (nižší než 5 mm za 5 min)
B Bengálská červeň (hodnocení dle
Holma či van Bijstevelda)
4. histopatologický nález Fokus – skóre vyšší než 1
(nakupení 50 mononukleárů)
na 4 mm2
5. postižení slinných žláz A gamagrafie
B sialografie
C sialometrie
6. detekce autoprotilátek A anti-SS-A, anti-SS-B
B ANA
Ohodnoťte tento článek!