Tabulka 17

Tab. 9 – Přehled příčin demence podle MKN-10
F 00 Demence u Alzheimerovy nemoci (G30.- +)
.0 Demence u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem (G30.0+)
.1 Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem (G30.1+)
.2 Demence u Alzheimerovy nemoci, atypického nebo smíšeného
typu (G 30.8 +)
.3 Demence u Alzheimerovy nemoci, NS (G 30.9+)
F 01 Vaskulární demence
.0 Vaskulární demence s akutním začátkem
.1 Multiinfarktová demence
.2 Subkortikální vaskulární demence
.3 Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence
.8 Jiné vaskulární demence
.9 Vaskulární demence, NS
F 02 Demence u jiných nemocí zařazených jinde
.0 Demence u Pickovy choroby (G31.0+)
.1 Demence u Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (A81.0+)
.2 Demence u Huntingtonovy nemoci (G10+)
.3 Demence u Parkinsonovy nemoci (G20+)
.4 Demence u onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV) (B22.0+)
.8 Demence u jiných určených nemocí, zařazených jinde;
demence u (při):
. mozkové lipidózy (E75. – +)
. epilepsie (G40. – +)
. hepatolentikulární degenerace (E83.+)
. hyperkalcémie (E83.5 +)
. hypotyreóze, získané (E01, E03. – +)
. intoxikace (T36 – T65 +)
. sclerosis multiplex (G35+)
. neurosyfilis (A52.1.+)
. deficitu niacinu (pelagra) (E52+)
. systémového lupus erytematodes (M32.- +)
. trypanosomóze (B56. – + ,B57. – +)
. karenci vitamínu B12 (E 53.8+)
F 03 Neurčená demence
Presenilní:
. demence NS
. psychóza NS
Primární degenerativní demence NS
Senilní:
. demence
. NS
. depresívní nebo paranoidní typ
Ohodnoťte tento článek!