Tabulka 17

Tab. 2 – Celosvětová prevalence etiologických agens a % přežití
u fulminantních virových hepatitid (2)
Řecko Anglie Francie USA Japonsko
VHA prevalence 1,5 % 19 % 6 % 3 % 7,6 %
Přežití 45 % 40 % 33 % 61 %
VHB prevalence 70 % 40 % 50 % 60 % 47 %
Přežití 12 % 23 % 22 % 33 % 36 %
VHD prevalence 3 % 18 %
Přežití 45 %
NANB prevalence 24,5 % 40 % 25 % 34 % 45 %
Přežití 19 % 9 % 10 % 13 %
Ohodnoťte tento článek!