Tabulka 17

Tab. 3 – Příprava před provedením perkutánní endoskopické gastrostomie
8–12 h před výkonem nic per os a nekouřit
normální parametry koagulace
– trombocyty nad 100 000 000/l
– INR do 1,3
– APTT do 1,3
Ohodnoťte tento článek!