Tabulka 17

Tab. 3 – Histopatologická klasifikace
nádorů z germinálních buněk
A. Nádory z germinálních buněk
1. dysgerminom
2. yolk sac tumor (endodermal sinus)
3. embryonální karcinom
4. polyembryom
5. choriokarcinom
6. teratom
nezralý
zralý
monodermální, vysoce specifický
smíšený
B. Smíšený nádor z germinálních buněk a zárodečných pruhů
1. gonadoblastom
Ohodnoťte tento článek!