Tabulka 17

Tab. 2 – Výsledky studie STOP 2 – počet příhod na 1000 pacientských let
Příhoda Beta-blokátory ACE-I Blokátory
+ diuretika kalciového kanálu
Úmrtnost (%) 33,1 34,4 32,8
Kardiovaskulární úmrtnost (%) 19,8 20,5 19,2
Úmrtnost na IM (%) 4,9 4,3 5,3
Úmrtnost na MP (%) 4,6 4,5 4,2
Náhlá smrt (%) 4,8 5,3 4,7
Všechny IM (%) 14,1 12,8 16,7
Všechny CMP (%) 22,2 20,2 19,5
Srdeční selhání (%) 16,4 13,9 17,5
Ohodnoťte tento článek!