Tabulka 17

Tab. 2 – Důležité informační zdroje
lékařské genetiky na internetu
Publikace sekvence lidského genomu mezinárodního konsorcia (Nature)
http://www.nature.com/genomics/human/
Publikace sekvence lidského genomu získané firmou Celera (Science)
http://www.sciencemag.org/content/vol291/issue5507/
Současná verze sestavení sekvence lidského genomu (MapWiew NCBI)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-bin/Entrez/map_search
Katalog lidských dědičných chorob (OMIM)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=OMIM
Katalog lidských dědičných chorob (GeneClinics)
http://www.geneclinics.org/
Databáze mutací v lidských genech (HGMD)
http://archive.uwcm.ac.uk/uwcm/mg/hgmd0.html
Databáze literárních odkazů (Medline)
Ohodnoťte tento článek!