Tabulka 18

Tab. 4 – Histopatologická klasifikace
ovariálních nádorů ze zárodečných pruhů a stromatu (sex cord-stromal)
A. Nádory z buněk granulózy-stromatu
1. granulózové nádory
adultní typ
juvenilní typ
2. skupina thekomů-fibromů
thekom typický
thekom luteinizovaný
fibrom-fibrosarkom
fibrom
celulární fibrom
fibrosarkom
B. Sertolliho-Leydigův nádor, androblastom
Sertolliho nádor
Leydigův nádor
Sertolliho-Leydigův nádor
C. Ostatní
gynandroblastom
Ohodnoťte tento článek!