Tabulka 18

Tab. 7 – Obecné indikace nefarmakologického
léčebného přístupu u hypertenze
Jedinci s kolísavým nebo mírným zvýšením TK
Jedinci bez hypertenzí podmíněných orgánových změn
Ohodnoťte tento článek!