Tabulka 18

Tab. 5 – Přehled opioidů a jejich receptorové afinity
Rozdělení opioidů (částečně podle Opavský, Kršiak, Miloschewský 2000, Lipman 1990)
Typ opioidu Název Receptor m (mí) Receptor k (kappa)
Silný agonista morfin +++ +
fentanyl +++ 0/+?
petidin ++ +
oxykodon +++ ++
Slabý agonista kodein + 0/+
dihydrokodein + 0/+
tramadol + 0/+
buprenorfin parciální agonista minimální efekt
Smíšený agonista/ pentazocin antagonista ++
/antagonista butorfanol minimální efekt +++
nalbufin antagonista parciální agonista
Antagonista naloxon antagonista antagonista
Ohodnoťte tento článek!