Tabulka 19

Tab. 1 – Diagnostická kritéria pro stanovení diagnózy B-CLL a základní vyšetření prováděná u této choroby
1. Absolutní počet lymfocytů v periferní krvi:
> 5 x 109 /l dle kritérií National Cancer Institute Sponsored Working Group (1996)
>10 x 109 /l dle kritérií International Workshop on CLL (1986)
2. Morfologická kritéria:
Většina lymfocytů musí odpovídat malým, zralým lymfocytům. Jsou rozlišovány následující morfologické podtypy:
1) typická B-CLL má < 10 % atypických lymfocytů
2) smíšená B-CLL/B-PLL s počtem prolymfocytů mezi 11 – 54 %
3) atypická B-CLL s variabilním zastoupením atypických lymfocytů v periferní krvi, ale s < 10 % prolymfocytů
3. Imunofenotyp: CD5+, CD19+, CD20+, CD23+, FMC7-/+, CD22-/+
4. Počet lymfocytů v kostní dřeni: 30 %
Základní vyšetření při B-CLL: krevní obraz, diferenciální počet leukocytů, počet retikulocytů, imunofenotyp lymfocytů, základní biochemické vyšetření a dále beta-2-mikroglobulin, CRP, Ca, krevní skupina, přímý a nepřímý Coombsův test, kvantitativní stanovení imunoglobulinů, imunoelektroforéza, cytologické a případně histologické vyšetření kostní dřeně, rentgenový snímek hrudníku, CT na oblast mediastinálních a hrudních uzlin.
Ohodnoťte tento článek!