Tabulka 19

Tab. 1 – Diferenciální diagnostika MP
ischemické ikty krvácení – apoplexie
většinou starší osoby: celé věkové spektrum – aneuryzma
trombotické – postupný rozvoj, starší osoby – hypertonici
hodiny = trombóza a. carotis hodnocení závažnosti podle Hunta a Hesse:
mladší osoby: I. bolest hlavy, lehký meningizmus
embolické = náhlý nástup II. krutá bolest hlavy, parézy mozkových nervů,
různá závažnost: II. výrazný meningizmus, obě = letalita 13 %
jednostranná slabost a poruchy řeči, III. somnolence, lehké neurologické
případně vizu, až po hluboké kóma, kompletizace II. příznaky, organický psychosyndrom
a ustálení klinického obrazu do 24 hodin, IV. sopor, hemiparéza až hemiplegie,
tendence k ústupu příznaků, předchozí TIA časté, II. vegetativní dysregulace = letalita 75 %
šelest nad a. carotis možný, vědomí často zachováno V. koma, areflexie, náhlý nástup: šlehavá, krutá,
II. jednostranná bolest, nauzea, zvracení, světloplachost
nebývá bolest hlavy II. opozice šíje, rychlý rozvoj včetně poruchy vědomí
nebývá meningizmus II. různého stupně, ložiskové příznaky nelze vždy
nebývá hypertenze II. přesně diagnostikovat, systémová hypertenzní reakce
Ohodnoťte tento článek!