Tabulka 19

Tab. 1 – FIGO staging primárního
karcinomu pochvy
STAGE
Stupeň postižení
I
karcinom omezený jen na poševní stěnu
II
infiltrace pochvy bez postižení pánevní stěny
II a
subslizniční infiltrace bez postižení parametrií či parakolpia
II b
infiltrace parametria nikoliv ke stěně pánevní
III
nádor se šíří na pánevní stěnu
IV
Ohodnoťte tento článek!