Tabulka 19

Tab. 4 – Výsledky studie HOPE
ramipril (%) placebo (%) p
= 4645 = 4652
IM/CMP/kardiovask. úmrtí 13,9 17,5 < 0,001
Kardiovaskulární úmrtí 6,0 8,0 < 0,001
Infarkt myokardu 9,8 12,0 < 0,001
Cévní mozková příhoda 3,3 4,8 < 0,001
Nekardiovaskulární úmrtí 4,3 4,2 NS
Celková úmrtnost 10,3 12,2 0,003
Náhlá smrt 2,6 3,2 0,08
Chronické srdeční selhání 7,4 9,4 < 0,001
Hospitalizace na CHSS 3,2 3,8 NS
Ohodnoťte tento článek!