Tabulka 2

Tab. 2 – Transit Time
Stanovení rychlosti pasáže zažívacím traktem.
Vyšetření pomocí radiokontrastních kroužků, peletek (peletkový test).
Pacient dostane 30 rtg kontrastních peletek. První druhý a třetí den vždy v 9 hod. polkne 10 peletek v kaši či jogurtu. Čtvrtý den je pauza a pátý den dopoledne se provede prostý snímek břicha ve stoje.
Hodnocení:
1. Normální nález: méně než 12 kontrastních peletek v tračníku
(méně než 40 %).
2. Střední zpomalení pasáže: 12 až 18 kontrastních peletek
v tračníku (41 až 60 %).
3. Výrazné zpomalení pasáže: 19 až 24 kontrastních peletek
v tračníku (61 až 80 %).
4. Těžké zpomalení pasáže: více než 24 kontrastních peletek
v tračníku (více než 80 %).
I. typ (A-typ), pankolonické zpomalení pasáže, peletky jsou v rozsahu
celého tračníku.
Ohodnoťte tento článek!