Tabulka 2

Tab. 2 – Statiny chronologicky podle objevení,
biochemické a farmakologické vlastnosti
dělení generický název aktivní látka/ rozpustnost mechanizmus poločas (h)
prolék CYP 3A4
první generace lovastatin prolék lipofilní X 2 – 3
(deriváty plísní,
fermentační produkty) pravastatin aktivní látka hydrofilní 1
druhá generace simvastatin prolék lipofilní X 2 – 3
(polosyntetická látka)
třetí generace fluvastatin aktivní látka hydrofilní 0,5
(syntetická látka, racemát)
čtvrtá generace atorvastatin aktivní látka lipofilní X 13 – 16
(syntetické látky,
čisté enancioméry) cerivastatin aktivní látka hydrofilní X 2 – 3
Ohodnoťte tento článek!