Tabulka 2

Tab. 2 – Přehled patogenních faktorů H. pylori
faktory kolonizace a perzistence faktory virulence
spirální tvar a bičíky VacA – vakuolizační toxin
adheziny CagA – cytotoxin associated gen A
ureáza, kataláza, oxidáza, IceA – induced by contact with epithelium
fosfatáza, mucináza FlbA – flagelární toxin
LPS – lipopolysacharid HSP 60 – heat shock protein
BabA – blood group antigen-binding
Ohodnoťte tento článek!